Lễ ký kết Liên kết hợp tác Viện đào tạo Quốc tế Excellent và Trường Đại học kỹ thuật Thụ Đức (Shu-te University), Đài Loan

  1. Trang chủ
  2. chevron_right
  3. Tin tức & Sự kiện
  4. chevron_right
  5. Lễ ký kết Liên kết hợp tác Viện đào tạo Quốc tế Excellent và Trường Đại học kỹ thuật Thụ Đức (Shu-te University), Đài Loan

Ngày 03/12/2023, Viện đào tạo Quốc tế Excellent thuộc Trường Cao Đẳng Công nghệ Bắc Hà đã ký kết ủy quyền tuyển sinh cho Trường Đại học kỹ thuật Thụ Đức (Shu-te University) ở Cao Hùng, Đài Loan. Điều này mở ra một cơ hội mới cho các học sinh có thể học tập và làm việc đồng thời. Đồng thời, Viện ra mắt chương trình Du học PTCS và PTTH có Gia Đình giám hộ Úc, mở ra cơ hội cho sinh viên du học tại Úc trong lĩnh vực Phổ thông Cơ sở và Trung học Cơ sở. Đây là những cơ hội quan trọng để tạo ra một tương lai tốt hơn cho các thế hệ trẻ.

Bài viết liên quan